Esther Bogaard
relatietherapeut

De inhoud van de therapie

De therapie bestaat uit gesprekken met mij, relatietherapeut Esther Bogaard. Ik nodig beide partners uit voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek - soms zijn meer gesprekken nodig – wordt besproken wat de doelstellingen van de therapie zijn.

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoeken we samen naar andere manieren om met de problemen om te gaan. In de therapie kunnen jij en je partner zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed jullie op elkaar hebben. Soms wordt er huiswerk afgesproken. Bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de sessie daarna bespreken we de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan en anders op elkaar reageren. Veelal ook doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relatie met elkaar.

“Wat voor ons en achter ons ligt zijn kleinigheden vergeleken met wat in ons ligt.”

- O.W. Holmes -

Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen mensen handreikingen waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossingen te vinden.

Neem contact op

Maak een afspraak of stel je vraag via 0515-418515, spreek vervolgens de voicemail in, dan bel ik je terug. Mailen kan ook emibogaard@praktijkbogaard.nl