De kosten van de therapie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden zowel individuele als relatietherapie (deels) via jouw aanvullende verzekering. Hiervoor ben ik, Esther Bogaard, lid van de NVPA, de NFG en de RBCZ.

Relatieproblemen worden niet gezien als ziekte en daarom ook niet volledig vergoed door de ziektekostenverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden relatietherapie wel (deels) via de aanvullende verzekering. De kosten in 2016 zijn € 60,- per persoon per consult (60 minuten). Voor een individueel gesprek is het tarief € 90,- per consult (50 minuten).

Beide partners kunnen de persoonsgebonden factuur bij desbetreffende zorgverzekeraar indienen. Klik hier om te achterhalen of de behandeling ook via de aanvullende verzekering vergoed wordt. Aangezien de zorgverzekeraars ieder jaar hun eigen beleid bepalen is het raadzaam de polisvoorwaarden te controleren.

NB: Het eigen risico wordt niet aangesproken voor behandelingen die onder uw aanvullende verzekering vallen.

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

- Albert Einstein -

Voor afspraken die binnen 24 uur afgezegd worden, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Bij twijfel of onduidelijkheden over de kosten kun je contact opnemen.


Neem contact op

Maak een afspraak of stel je vraag via 0515-418515, spreek vervolgens de voicemail in, dan bel ik je terug. Mailen kan ook emibogaard@praktijkbogaard.nl
Lees ook: